Patent Attorneys

HOME >Japanese Patent Attorneys in ONDA TECHNO International Patent Attorneys

Japanese Patent Attorneys in ONDA TECHNO International Patent Attorneys

Hironori Onda ( Chairman, Patent Attorney )
Makoto Onda ( President, Patent Attorney )
Hiroshi Fukui ( Vice President, Patent Attorney )

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Name ( alphabetically )
Offices
A
Mari Amano
Gifu
Yasusuke Arai
Tokyo
Hideki Azegami
Tokyo
F
Toshiya Fujii
Tokyo
H
Tetsuya Hamana
Osaka
Atsushi Honda
Tokyo
I
Keiichi Ide
Gifu
K
Akihiro Kanamori
Gifu
Tatsuya Kimura
Gifu
Tokuo Kobayashi
Gifu
Hisami Komatsubara
Gifu
Yukinari Kurita
Gifu
Mamoru Kuwagaki
Tokyo
M
Mihoko Masaki
Gifu
Yuki Mori
Gifu / Tokyo
Junko Murai
Tokyo
N
Miki Nakamura
Tokyo
Keisuke Ninomiya
Gifu
O
Yoko Ogawa
Tokyo
Yasunobu Okada
Gifu
Yukio Oshimi
Gifu
P
Michael J. Pistorio
Gifu
S
Nobuya Sahashi
Gifu
Katsuhisa Sakuma
Tokyo
Hiroki Sugimoto
Osaka
Akane Suzuki
Gifu
Shogo Suzuki
Tokyo
T
Yuko Taguchi
Tokyo
Mariko Tanaka
Gifu
Chiaki Tateyama
Gifu
Manabu Tobeta
Gifu
Y
Minoru Yamamoto
Gifu
Rie Yamasaki
Osaka
Noriko Yashiro
Gifu